HARİTA LOGO Tek Başına Dünya Denizlerinde ATLAS LOGO
Anasayfa
Haritacı
Konuk Yazar
Bizden Haberler
Poster Haritalar
Atlaslar
3 Boyutlu Çalışmalar
Data Bankası
Danışma-Öneriler
Anadolu Gezgini
Dünya Gezgini
Gezginlerin Anıları
Online Satış
Yararlı Linkler
Giriş yap
Kullanıcı adı:
Şifre:
Üye olmak için tıklayınız ↓

 
İlk ve Orta Öğretimdeki Coğrafya Derslerinde İnternet'ten Yararlanma

Günümüzde, dünya ölçeğinde birçok alanda büyük değişimler ve gelişmeler yaşanmaktadır. Bunlardan birisi de bilgisayar destekli öğretimin yaygınlaşması ve İnternet'in yaygın ve yoğun bir biçimde kullanılmaya başlanmasıdır. Yakın gelecekte, bu gelişmelerin önemini iyi kavrayan ve gereğini yerine getiren toplumlar, gelişmelere yön verebilecek ve yaşanacak süreçte daha bilgili, daha gelişmiş bir düzeye ulaşacaklardır. Bilgi teknolojilerini etkin ve etkili kullanan toplumlar ile kullanamayan toplumlar arasında her zaman var olan uçurum günümüzde giderek artmaktadır. ''Sayısal Yarılma'' (Digital Divide) olarak adlandırılan bu uçurum, belirlenen katsayının altında kalan ülkeler için yakın bir gelecekte önemli bir sorun oluşturacaktır. Bu sorunun aşılması ise ancak eğitim alanında yapılacak değişim, gelişim ve yeniliklerle mümkün olabilecektir.

Bilgi teknolojilerinde meydana gelen önemli gelişmelere bağlı olarak bilginin elektronik ortamlarda hızla yayıldığı bir döneme tanıklık ediyoruz. Bilgi otoyolu olarak tanımlanan İnternet'in yaygınlaşması ile dileyen herkes bilgilere kolaylıkla ulaşabilmektedir. Toplumlar ve bireyler arasında bilginin bu hızlı paylaşımı ile bilim ve teknoloji alanında uluslararası ilişkiler ve deneyimler de artmaktadır. Teknolojik gelişmeler ve buna bağlı olarak değişen uygulamalar, hemen hemen tüm sektörleri değişen düzeylerde etkilemektedir. Hiç şüphesiz, bu sürecin en fazla etkilediği ve bu etkinin giderek artacağı sahalardan birisi de eğitim alanıdır. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak eğitim sistemlerinde yeni uygulamalara ve yöntemlere bağlı olarak yeni modellerin ve öğretim stratejilerinin oluşturulması bir gereksinim olarak ortaya çıkmaktadır. Teknolojik gelişmelerden etkilenen toplumların değişen gereksinimlerinin karşılanması için eğitim hedeflerinde de bir değişim yaşanması zorunlu görünmektedir.

Artan bilgi trafiği ve bilgiye erişim kolaylıkları bilişim teknolojilerini ve interneti öğrenme ortamlarına adapte edebilen okulları ve öğretmenleri gerekli kılmaktadır. Gerekli alt yapının yanı sıra teknolojik araçların etkin kullanımı için öğretmenlerimizin gerekli donanıma sahip olarak yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bilgisayara dayalı teknolojilerin eğitim ve öğretim etkinliklerinde etkin kullanımının bilgi çağının bireylerinin yetiştirilmesinde önemli bir rolü olduğu yadsınamaz.

Coğrafya dersleri, yapısal özellikleri nedeniyle, eğitim teknolojilerinden yararlanmaya son derece elverişlidir. Çeşitli elektronik eğitim araçlarının coğrafya derslerinde öteden beri kullanılması kalıcı ve etkili bir öğrenmeye yardımcı olmaktadır. Son yıllarda ise İnternet, coğrafya öğretiminde sıkça yararlanılan en önemli teknolojik araçlardan birisi haline gelmiştir. Bu sonsuz bilgi kaynağı olarak görülebilen olanağın işlevleriyle ilgili bazı bilgilerin paylaşılması öğretmenlerimizin coğrafya konularının öğretiminde internetten yararlanmalarına katkıda bulunacaktır.

Türkiye ve İnternet

Türkiye'de İnternet akademik ortamlardan başlayarak yaygınlık kazanmıştır. Ülkemizde ilk bilgisayar ağları çalışması 1990 yılında EARN (Europen Academik and Research Network) ile başlamıştır . Ülkemizde ilk internet bağlantısının sağlandığı 1993 yılının Nisan ayından 1995 yılının Kasım ayına kadar yaklaşık 3 yıl süren kuruluş dönemi olarak adlandırılan süreçte üniversite öğrencileri ve öğretim üyelerinin yanı sıra Türkiye'de 500'den fazla kurum ve kuruluş internet olanaklarından yararlanmıştır. RIPE (Reseaux Ip Europeens) kayıtlarına göre Türkiye'de 1993 yılında 1994, 1996 yılında ise 13.367 bilgisayar internet ağına bağlıydı. 2001 yılında İnternet Üst Kurulu ülkemizdeki internet abonelerinin sayısı 2 milyon, kullanıcı sayısı ise 4 milyon civarında olduğunu bildirmiştir. 2004 yılında 84 Ülkede yapılan ''Ülkelerin Bilgi Toplumuna Hazır Olma Durumu'' adlı araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye 50. sırada yer almaktadır. Bilgi ve bilişim teknolojileri alanında temel göstergelerden biri olan internet kullanımının da değerlendirildiği rapora göre AB üyesi ülkelerde kullanıcı oranı %35.7, halen aday ülkeler ortalaması %14 iken Türkiye % 7.3 ortalama ile AB'ye aday ülkeler arasında son sıralarda yer almaktadır. 2004 yılı Şubat ayında ABD'de yapılan bir araştırmanın açıklanan sonuçlarına göre ise 272.8 milyon nüfuslu ABD'de nüfusun % 74.9'unu oluşturan 204.3 milyon kişinin düzenli olarak İnternet kullanıcısı olduğu anlaşılmıştır. Mart 2004 itibarıyla Türkiye'deki toplam 60.000 okuldan sadece 1.700 ünde internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu verilere göre, bu alanda ülkemizin ümit verici bir gelişme gösteremediği ve gelişen dünyanın çok gerisinde kaldığı kolaylıkla ileri sürülebilir. İlk ve orta dereceli okullarımızdan başlayarak internet kullanımını teşvik etmeye, hızla yaygınlaştırmaya büyük bir ihtiyaç bulunmaktadır. İnternetten yararlanma ve kullanım olanaklarının artması, pek çok dersimiz açısından son derece önem taşımaktadır. Bu alanda ülkemizin eğitim sistemi içinde yapılacak büyük ölçekli planlamalara ve düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.

İnternetten Yararlanma

İnternet, dünya çapındaki bilgisayar ağının oluşturduğu; bilgiyi üretme, saklama ve bilgiye ulaşma ihtiyacını karşılayan ve giderek büyüyen bir iletişim ağıdır. Bazı basit donanımlar eklenerek internete bağlanan bilgisayardaki tarayıcının açılması ile web sayfaları izlenmeye hazır hale gelmektedir. İnternet, maliyet açısından ucuz olması, hızlı ve kolay biçimde bilgi paylaşımına olanak sağlaması, ''WWW'' aracılığı ile iletişimi kolaylaştırması gibi özellikleri ile büyük bir potansiyele sahiptir.

Eğitim kurumları için internet, büyük bir kütüphane, iletişim, ortak çalışma ve paylaşma ortamıdır. Bu nedenle bilgi aktarma, bilgi arama ve bilgi geliştirme aracı olarak dünya üzerinde yaygın bir kullanıma sahiptir. İnternetin her geçen gün gösterdiği gelişim internetten yararlanma olanaklarının giderek artacağının kanıtıdır. İnternetin günümüzde eğitim alanında yararlanılan olanakları şöyle sıralanabilir.

Referans Ortamı Olarak İnternet:
Çeşitli ansiklopediler, eğitim, kültür, sanat etkinlikleri, hava durumu vb bilgilere ya da bilgi kaynaklarına internetten kolaylıkla ulaşılabilmektedir.
İşlem Ortamı Olarak İnternet:
Kullanıcılar, internet aracılığı ile alış veriş yapılabilen internet sitelerinden kitap, atlas, VCD, DVD vb siparişler vererek kolaylıkla yardımcı ders araç gereci, temin edebilirler.
İletişim Ortamı Olarak İnternet:
İnternet aracılığı ile iletişim çok kolaylaşmıştır. E-Posta (Elektronik Posta) ile anında haberleşmek mümkün hale gelmiştir. Sohbet ve tartışma odalarının yanı sıra haber gruplarına üye olunarak, çeşitli hizmetlerden kolaylıkla yararlanılabilmektedir.
Eğlence Ortamı Olarak İnternet:
İnternet ortamında kullanıcılar için birçok oyun bulunmaktadır. Bunlardan eğitim, öğretim etkinliklerinde yararlanmak da mümkündür. Özellikle öğrenciler için tasarlanmış bazı sitelerde, coğrafya konuları ile ilgili etkileşimli uygulama örnekleri bulunmaktadır. Sanal sergi ve müzelerin etkinliklerinin izlenebilmesi de yine bu başlık altında ele alınabilir.

Esasen internet'in sağladığı hizmetleri iki kategori de incelemek mümkündür:

1. Bilgiye Erişim Hizmetleri
2. İletişim Hizmetleri


Bilgiye Erişimde İnternet'ten Yararlanma

Web Sayfalarına Ulaşma

Bir web sayfasının adresine URL (ağ adresi) denir. Ağ adresleri hipermetin aktarım protokolü demek olan http:// ile başlar. Örneğin; http://www.tck.org.tr Türk Coğrafya Kurumu'nun web adresidir. Ziyaret edilmek istenen web sayfasının adresi biliniyorsa, tarayıcının adres kutusuna tıklanarak adres dikkatlice yazılır ve enter tuşuna basılır. Böylece bağlantı kurularak sunucu bilgisayardan o sayfanın bir kopyasının bilgisayarda görüntülenmesi istenmiş olur.

İnternet, kullanıcılara çok geniş biçimde bilgiye erişim olanakları sağlamaktadır. İnternet erişimi ile çok sayıda bilgiye basit ve hızlı bir şekilde ulaşmak mümkündür. Web sayfaları; yazı, fotoğraf, ses, video ve animasyon gibi farklı özelliklerdeki verileri sunma ve bu tür verilere ulaşmanın en kolay yoludur. Bu tür verilere ulaşıldığında, bunlar bilgisayara kaydedebilir daha sonra internete bağlı olmaya gerek kalmadan da bu dosyalar açılarak incelenebilmektedir. Görüntülenebilen belge formatındaki veriler için de aynı işlem yapılabileceği gibi bilgisayara bağlı bir yazıcıdan kağıda döküm de alınabilir. Zamanla internet gezintilerinde kaydedilen bilgi ve belgelerden bir arşiv oluşturulması çok yararlı olmaktadır. Örneğin; çeşitli haritalar, fotoğraflar vb belgenin değerlendirilmesiyle derslerde kullanılabilecek ilgi çekici bir slayt sunusu (power point sunusu-pps) hazırlanabilir. Ayrıca elde edilen bir tablo, harita, metin, fotoğraf vb materyalin yazıcıdan bir kopyası alınarak fotokopi ile bu materyaller asetata aktarılabilir. Böylece derslerde kullanılabilecek bir asetat (folyo) arşivi de oluşturulabilir.

Web sayfalarında yapılan gezintilerde, konuların öğretiminde ilgi çekici ve yararlı olabileceği düşünülen site adresleri mutlaka not alınmalıdır. Zamanla, bu konuda iyi bir adres listesi elde birikmiş olacaktır. Müfredatların içeriği gözden geçirilerek hangi web adreslerinin hangi konuların işlenmesi sırasında yararlı olacağının belirlenmesi de önem taşımaktadır. Böylece bir sonraki ders için öğrencilere incelemeleri için bazı web adresleri duyurulabilir. İçeriği öğretmen tarafından incelenen web sitelerindeki bilgilerden öğrencilerin yararlanarak çözebilecekleri bir problem ödev olarak verilebilir.

Öğrencilere tanıtılacak web adreslerinin öğretmen tarafından, mutlaka daha önce incelenmesi yararlı olacaktır. Sitenin tüm sayfalarının önceden incelenmesi, site haritasının anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Böylece önerilen sayfaları kullanma konusunda öğrencilerin karşılaştıkları problemler, öğretmen tarafından kolayca çözülebilecektir.

İnternet ortamının sağladığı olanakların yanı sıra internetin kullanıcılar açısından bazı tehlikeler oluşturduğu da bir gerçektir. Web sayfalarında bulunan linklerle öğrencilerin konuyla ilgisi olmayan hatta onlar için zararlı olabilecek içeriğe sahip sayfalara yönlendirilmeleri söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle öğretmen tarafından önerilecek web sayfalarının önceden incelenmesi önem taşımaktadır. Ayrıca, İnternet başında çok fazla zaman geçirilmesinin alışkanlığa dönüşmesi öğrencilerin fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir; ancak bu durum kesinlikle internetin zararlı olduğu anlamına gelmez. Esasen benzer sorunlar televizyon başında çok fazla vakit geçirenler için de geçerlidir. Bu bakımdan yeri geldiğinde öğrencilerin bu konularda bilgilendirilmesi yararlı olacaktır. Öğretmen ve öğrencilerin internetteki yolculuklarında ilgilerini çekebilecek, işlerini kolaylaştırabilecek bazı adresler aşağıda konu başlıklarına göre sıralanmıştır.
Milli Eğitim İle İlgili Siteler
www.meb.gov.tr (Milli Eğitim Bakanlığı)
http://ttkb.meb.gov.tr (Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Müfredat Programları,Tebliğler Dergileri vb.)
http://ogm.meb.gov.tr (MEB Orta Öğretim Genel Müdürlüğü)
http://iogm.meb.gov.tr (MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü)
http://egitek.meb.gov.tr (MEB Eğitim Teknolojileri genel Müdürlüğü)
http://earged.meb.gov.tr (MEB Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi)
http://yayim.meb.gov.tr (MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı)

Atatürk, Atatürkçülük
www.akmb.gov.tr ( TC Başbakanlık Atatürk Kültür Mrk. Bşk.)
www.atam.gov.tr (Atatürk Araştırma Mrk.)
www.add.org.tr (Atatürkçü Düşünce Derneği)
www.kho.edu.tr/atasayfa/
www.gazi.edu.tr/ataturk.html
www.ataturk.net (Atatürk CD paketi de edinilebilir.)

Eğitim ile İlgili Siteler
http://ideas.ceit.metu.edu.tr/ (MEB-ODTÜ Öğretmen Destek Hattı)
www.ua.gov.tr (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi-Ulusal ajans)
www.elma.net.tr (Öğretmen ve Öğrenciler İçin Eğitim Portalı)
www.ogretmenlersitesi.com (Öğretmenler İçin Bir Site)
www.ogretmenler.com
www.beyaznokta.org.tr (Ezbersiz Eğitim Hakkında)
www.memurlar.net
www.egitimevi.com
www.webegitim.net
www.odevim.com
www.odevsitesi.com
www.deltur.cec.eu.int (Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği)

Coğrafya Derslerinde Yararlanılabilecek Türkçe Siteler
www.tck.org.tr (Türk Coğrafya Kurumu)
www.bybs.gov.tr (TC Başbakanlık Yönetim Bilişim Merkezi Sistemi)
www.kesfetmekicinbak.com (Atlas Dergisi)
www.nationalgeographic.com.tr
www.cografyalar.com
www.e-cografya.com
http://cografya.8k.com
http://cografya.dostweb.com
www.yeryuzu.net
www.tbb.gen.tr/turkce/genel/bolgeler (Coğrafi Bölgelerimiz)
www.orman.gov.tr (Orman Bakanlığı)
www.istanbul.edu.tr/orman/muzeler/arboretum   (Bitkiler)
www.cevre.gov.tr (Çevre Bakanlığı)
www.turmepa.org.tr (Deniztemiz Derneği)
www.cekulvakfi.org.tr (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı)
www.dhkd.org (Doğal Hayatı Koruma Derneği)
www.kad.org.tr (Kuş Araştırmaları Derneği)
www.enerji.gov.tr (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)
www.tatilonline.com (Turizm ve gezi rehberi)
www.e-turist.com (Turizm ve gezi rehberi)
www.gezionline.com (Turizm ve gezi rehberi)
www.gizlicennetler.com (Turizm ve gezi rehberi)
www.bigglook.com/biggtravel/ (Turizm ve gezi rehberi)
www.mad.org.tr (Mağara Araştırma Derneği)
www.turizm.gov.tr (Turizm Bakanlığı)
www.balsoy.com/Turkiye/inpictures/ (Türkiye’den fotoğraflar)
www.arkeolojisanat.com
www.meze.net/kutuphane/tarih.php (Gün gün Dünya tarihi)
http://tayproject.eies.itu.edu.tr (Türkiye Arkeolojik Yerleşimler Envanteri Projesi)
www.rmk-museum.org.tr (Rahmi Koç Sanayi Müzesi)
www.sadberkhanimmuzesi.org.tr
www.tarihvakfi.org.tr
www.ttk.gov.tr (Türk Tarih Kurumu)

Coğrafya Derslerinde Yararlanılabilecek Yabancı Siteler
www.aag.org (Association of Amerikan Geographers-Amerikan Coğrafyacılar Birliği)
www.epa.gov (United States-Environmental Protection Agency)
http://er.lib.msu.edu/subject.cfm?subject=Geography&cat=0&type=all (Electronic Resources For Geography)
http://library.bilk.ac.uk/cgi-bin/subjecteresources.cgi?Subject=Geography (Electronic Resources For Geography)
www.geographynetwork.com
www.nationalgeographic.com/education/ Search For Educational Materials
www.nationalgeographic.com/education/lesson_plans/index.html
www.nationalgeographic.com/homework/
www.nationalgeographic.com/kids/ (Geography for kids)
www.nationalgeographic.com/parents/
www.nationalgeographic.com/education/teacher_community/index.html (For Geography Teachers)
http://geography.about.com
http://geography.pinetree.org
www.ed.gov/pubs/parents/Geography (Helping Your Child Learn Geography)
www.cybergeography.org
www.geomatters.com
www.earthday.net
www.education-world.com/
www.geosense.net (Interactivity)
www.globalschoolhouse.org/project/gg/index.cfm (An İnteractive Games)
www.nasa.gov/home.html
www.nasa.gov/news
www.teachernet.gov.uk/
www.bbc.co.uk/webguide/schools/
www.effectiveeducation.com/
www.education-world.com/
www.ei.jrc.it (European Union Environment İnstitute-AB Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü)
www.geographyinthenews.com (Coğrafya Dünyasından Haberler)
www.internetgeography.co.uk/
www.geography4kids.com (İlköğretim İçin Coğrafya)
www.kidsface.org (Çocuklar İçin Temiz Çevre)
www.geographic.org (Ülkeler,Haritalar,Bayraklar)
www.foe.co.uk (Friends of the Earth-Gezegen Dostları)
www.nationalgeographic.co.uk
www.discoveryeurope.com (Discovery Channel)
www.greenpeace.org (Greenpeace İnternational)
www.iucn.org (Dünya Doğayı Koruma Birliği)
www.panda.org (Dünya Doğayı koruma Vakfı, WWF)
www.world-tourism.org (WTO - Dünya Turizm Örgütü)
http://dmarie.com/timecap/ (Time Capsul-Merak ettiğiniz herhangi bir tarihte o gün yaşanmış önemli olaylar)
http://opr.princeton.edu/popclock/ (Saniye saniye dünya nüfusu )
www.fourmilab.ch/earthview/vplanet.html (Uydulardan dünyayı izlemek için)
http://plasma.nationalgeographic.com/mapmachine/index.html (Online dünya atlası)
www.worldtimezone.com/datetime.htm (Şu anda dünyanın hangi bölgeleri gündüzü, hangileri geceyi yaşıyor?)
http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/scienceopticsu/powersof10/index.html (Teacher web resources)
http://earthsky.com/Features/Skywatching/ (Ay içinde Ay ve Mars'ın gökyüzündeki konumları)
http://home.att.net/~rmmwms/geoteach/geoteacher.html (Links for Geography Teachers and link for communicate with students from other countries)
www.pa.ash.org.au/gtav/ (Geography Teachers Assocation Of Viktoria Inc.)
www.geoexplorer.co.uk (Geo Puzzles and Geo Photos)
www.educationplanet.com/search/Teacher_Resources
www.geography.learnontheinternet.co.uk/vgd/vgd.html (Internet Geography)
http://artzia.com/Society/World/Geography/
www.geographydotcom.co.uk/ (The Geography Teaching Pages)
http://members.aol.com/bowermanb/books.html (Geography World Bookstore )
www.eduresources.net/earth/geography/bep10.htm (Geography Books - World Atlas - geographic studies)
http://geography.about.com (Coğrafya linkleri)
http://geoed.hope.ac.uk/no_frames/noframes_geography_materials.html (Geography Materials)
http://mapping.usgs.gov/www/html/1educate.html (Educational Resources for Cartography, Geography, Geography for K-5 and K-12)
www.icom.org (Uluslararası Müzeler Konseyi)
Eğitim Araç Gereçleri ile İlgili Siteler
www.kesfetmekicinbak.com (Coğrafya Atlasları Tanıtım ve Siparişi)
www.nationalgeographic.com.tr (Alışveriş adlı bölümden coğrafya ile ilgili kitap ve VCD setlerini temin edebilirsiniz)
www.ikinokta.com (Dijital haritalar,simulasyonlar,atlaslar)
www.hgk.mil.tr (Harita Genel Komutanlığı)
www.gurbuz.com.tr (haritalar,asetatlar,küre)
www.vitaminciler.com (Multimedya Coğrafya Ders Araçları)
www.logomotif.com (Multimedya Ders Araçları)
www.pusula.com (Multimedya Coğrafya Ders Araçları)
www.egitimgerecleri.com
www.tedas.net (tepegöz için folyo setleri)
www.tepegoz.net
www.ideefixe.com (Kitap, DVD ve VCD formatında belgesellerin tanıtımları ve sipariş)
www.baskuda.com (Kitap, DVD ve VCD formatında belgesellerin tanıtımları ve sipariş)
www.estore.com (Kitap, DVD ve VCD formatında belgesellerin tanıtımları ve sipariş)
www.amazon.com (Kitap tanıtımları ve satışı)
Bazı Üniversitelerin Coğrafya Bölümleri
Türkiye
www.istanbul.edu.tr/edebiyat/edebiyat/p3a3.htm (İstanbul Üniversitesi)
www.ankara.edu.tr/letters/cografya (Ankara Üniversitesi)
www.gef.gazi.edu.tr/ (Gazi Eğitim Fakültesi)
http://edebiyat.ege.edu.tr/geo/bolum.html (Ege Üniversitesi)
http://fef.comu.edu.tr/Bolumler/cog.htm (18 Mart Üni.Coğrafya)
www.firat.edu.tr/akademik/fakulteler/fen-edebiyat/Cografya (Fırat Üniversitesi)
www.geo.sakarya.edu.tr/ (Sakarya Üniversitesi)
http://geography.fatih.edu.tr (Fatih Üniversitesi)
www.omu.edu.tr/akad/fen/cografyana_sayfa.htm (19 Mayıs Üni. Coğrafya )

Yurt Dışı
www.giub.unibe.ch (Bern Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü)
www.geography.dur.ac.uk (Durham Üniversitesi Coğrafya Bölümü)
http://thoth.sbs.ohio-state.edu (Ohio State Üni. Coğrafya Bölümü)
www.cla.sc.edu/GEOG (South Carolina Üni. Coğrafya Bölümü)
www.colorado.edu/geography/ (Kolarado Üniversitesi)
http://glacier.gg.rhbnc.ac.uk (Londra Üniversitesi Coğrafya Bölümü)
www.utexas.edu/cola/depts/geography/ (Teksas Üni.Coğrafya Bölümü)
www.ges.bham.ac.uk (Birmingham Üni.Coğrafya Bölümü)
www.geo.ed.ac.uk/ (Edinburg Üniversitesi)
www.geog.ucla.edu (UCLA Department of Geography)

Su Kaynakları
www.tudav.org (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı)
http://ekutup.dpt.gov.tr/bilim/oik544.pdf
www.dogasavascilari.org/deniz.htm
www.dogailebaris.org.tr
www.salvage.gov.tr (Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşl.Gen. Müdürlüğü)
www.tdi.com.tr (T.Denizcilik İşletmeleri Gen. Md.)
www.turmepa.org.tr (Deniz-Temiz Derneği)
www.iski.gov.tr
www.chamber-of-shipping.org.tr
www.turkishpilots.org.tr (Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği)
www.suvakfi.org.tr
Kent, Kentleşme
www.toki.gov.tr (Toplu Konut İdaresi)
www.bayindirlik.gov.tr (Bayındırlık Bakanlığı)
www.iski.gov.tr (İstanbul su ve Kanalizasyon İdaresi)
www.kentli.org (Kentsel Araştırma Gönüllüleri)
www.istanbul.com
www.istanbul_net.com

Nüfus ve Göçler
www.die.gov.tr (Devlet İstatistik enstitüsü)
www.dpt.gov.tr (Devlet Planlama Teşkilatı)
www.aile.gov.tr (Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı)
www.sanalkutuphane.net
www.tusiad.org
www.gap.gov.tr
http://ekutup.dpt.gov.tr/cevre/   (DPT Elektronik Kütüphane Sitesi) 
http://ekutup.dpt.gov.tr/bilim/
www.antimai.org
www.ideapolitika.com
www.eureptr.org.tr
Ulaşım
www.dhmiata.gov.tr (Devlet Hava Meydanları. İşlt.)
www.tcdd.gov.tr (T.C Devlet Demir Yolları)
www.iett.gov.tr (İETT Genel Müdürlüğü)
www.ido.com.tr (İstanbul Deniz Otobüsleri)
www.kgm.gov.tr (Karayolları Genel Müdürlüğü)
www.ubak.gov.tr (Ulaştırma Bakanlığı)
Yerel
www.istanbul.com
www.istanbul.net.tr
www.istanbul-net.com
www.marmaris.org
www.cappadocia.gov.tr (Nevşehir Belediyesi )
www.kutav.org.tr (Kuşadası Turizm ve Tanıtma Vakfı)
www.botav.org.tr (Bodrum'u Tanıtma Vakfı)
www.antep.org
www.bursalife.com
www.antepsitesi.com
www.canakkale.gen.tr
www.eskisehir.net
www.trabzonrehberi.net
www.artvinli.com
www.uzungol.beldesi.com
www.antalyalife.com
www.antakyarehberi.com
www.safranbolu.org
www.anamur.gen.tr
www.anzer.8k.com
www.sinopsehri.com/
www.izmirlife.com.tr
Ekonomi, Sanayi, Ticaret, İstatistikler
www.ikv.org.tr (İktisadi Kalkınma Vakfı)
www.tesev.org.tr (Türkiye Eko. Ve Sos. Etüd Vakfı)
www.sanayi.gov.tr (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)
www.iso.org.tr (İstanbul'un Sanayi Odası)
www.ito.org.tr (İstanbul Ticaret Odası)
www.tdci.gov.tr (T.Demir ve Çelik İşlt. Müd.)
www.die.gov.tr (Devlet İstatistik Enstitüsü)
www.dpt.gov.tr (Devlet Planlama Teşkilatı)

Teknoloji, Bilim, Bilgi Merkezleri, Üniversiteler, Kütüphaneler
www.biltek.tubitak.gov.tr (TUBİTAK, bilimteknik dergisi)
www.bilimteknoloji.com (Deneme Bilim Merkezi)
www.bilimmerkezi.org.tr (Bilim Merkezi Vakfı)
www.mam.net.tr (TUBİTAK, Marmara Araş. Merkezi)
www.tubitak.gov.tr (TUBİTAK)
www.nasa.gov (NASA)
www.tug.tubitak.gov.tr (Astronomi)
www.istanbul.edu.tr/fen/astronomy (İst.Üni. Uzay Bilimleri ve Astronomi Bölümü)
www.dfrc.nasa.gov (Astronomi)
www.spacecampturkey.com (Uzay Kampı / Türkiye)
www.meteor.gov.tr (Devlet Meteoroloji Gen. Müd.)
www.ume.mam.gov.tr (Tubitak, Ulusal Meteoroloji Enstitüsü)
www.mkutup.gov.tr (Milli Kütüphane)
www.sanalkutuphane.net
www.ipl.org (İnternet Halk Kütüphanesi)
www.tekmer.gov.tr (ODTÜ Teknoloji Geliştirme Merkezi)
www.ttgv.org.tr (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı)
www.yok.gov.tr (Üniversiteler)
www.space.com (Uzay)
Tarım, Hayvancılık
www.turkted.org.tr (Tür. Tohum End. Derneği)
www.gap.gov.tr (GAP bölge kalkınma idaresi)
www.dsi.gov.tr (Devlet Su İşletmeleri Genel Müdürlüğü)
www.turkseker.gov.tr (Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.)
www.tugsas.gov.tr (Türkiye Gübre Fabrikaları)
www.tagem.gov.tr (Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü)
www.tigem.gov.tr (Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü)
www.tarim.gov.tr (Tarım Bakanlığı)

Madencilik ve Enerji
www.ymgv.org.tr (Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı)
www.temizenerji.org.tr (Temiz Enerji Derneği)
www.etiholding.org.tr (Etibank)
www.enerji.gov.tr (Enerji Bakanlığı)
www.mta.gov.tr (Maden Tetkik Arama Enstitüsü)
www.nukleer.gov.tr (Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Müdürlüğü)
www.garplinyitleri.gov.tr
www.pigm.gov.tr (Petrol İşleri Genel Müdürlüğü)
www.pmo.org.tr (Petrol Mühendisleri Odası)
www.mining-eng.org.tr (Maden Mühendisleri Odası)
www.temizuretim.org
www.ngoforum.org.tr
www.temev.org.tr (Temiz Enerji Vakfı)
www.dsi.gov.tr
www.botas.gov.tr (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.)
www.tesav.org.tr (Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı)
www.tubitak.gov.tr
www.youthforhab.org.tr/yayinlar/enerji/
www.geocities.com/iastr/tenerji.htm
www.tusiad.org
Deprem, Afet Yönetimi, Sivil Savunma
www.ssgm.gov.tr (Sivil Savunma Genel Müdürlüğü)
http://angora.deprem.gov.tr (Deprem Araştırma Dairesi)
www.afethaberlesme.org.tr
www.akut.org.tr
www.koeri.boun.edu.tr (Kandilli Rasathanesi)
www.eies.itu.edu.tr (Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü)
www.deprem.gov.tr
www.ibb.gov.tr/deprem/ (İst. B.Şehir Bld.)
www.mta.gov.tr/
www.istanbul.edu.tr/yerkure/
www.sayisalgrafik.com.tr/deprem/
http://sismo.deprem.gov.tr
www.afet.gen.tr
www.nemrut.mam.gov.tr
www.belgenet.com/deprem
İnsan Hakları, Çocuk Hakları, Tüketici Hakları, Demokrasi, Uluslararası Kuruluşlar
www.umut.org.tr (Umut Vakfı)
www.unicef.org.tr (BM Çocuk Fonu - Ankara)
www.eureptr.org.tr (Avrupa Komisyonu)
www.unesco.org (BM, Eğitim, Bilim Kültür Örgütü)
www.ihd.org.tr (İnsan Hakları Derneği)
www.ilo.org (Dünya Çalışma Örgütü)
www.unfpa.org (BM - Nüfus Fonu)
www.un.org.tr (BM)
www.fao.org (BM Kalkınma, Tarım, Gıda Fonu)
www.rb.se (Çocukları Koruyun)
www.hrw.org (İnsan Hakları)
www.ttkd.org.tr (Tüketicileri Koruma Derneği)
Bu alandaki pek çok adrese www.tbmm.gov.tr adresinden de ulaşılabilir.

Arama Motorları

İnternet üzerinden araştırılacak belirli bir konuyla ilgili olarak, konuyu ifade eden anahtar kelimelerin yardımıyla ilgili sitelere ve bilgilere ulaşılmasını sağlayan sistemlerdir. Bu konuda hizmet veren pek çok arama motoru bulunmaktadır. Bunların başlıcaları:
www.google.com
www.yahoo.com
www.lycos.com
www.altavista.com
www.infoseek.com
www.webcrawler.com
www.aranan.com
www.arabul.com
www.nerede.com
www.indexturkiye.com
www.netbul.com
http://arama.mynet.com/
www.tumturkiye.com/
www.bigglook.com/sitesearch/
http://arama.superonline.com/arama/
www.internetrehberi.com/
http://www.picsearch.com/ (fotoğraf,resim, şekil vb. arama)

Yukarıda bazıları sıralanan adreslerden anlaşılacağı gibi yerli ve yabancı arama motorları bulunmaktadır. Her iki gruptaki motorlarla Türkçe veya yabancı dilde arama yapılabilmektedir. Arama motorlarının kullanımı son derece kolaydır. Öncelikle arama motoru sayfasına girip, aranması istenen konuyu en iyi ifade eden anahtar kelimeler ilgili kutunun içine yazılarak, ''ara/bul'' komutu veren ikona tıklanması yeterlidir. Bir örnek verecek olursak: Depremlerle ilgili bir arama yapmak istiyorsak bir arama motoru olan www.google.com adresine girerek, karşımıza gelen kutucuğa depremle ilişkili olarak merak edilen anahtar kelimeler yazılmalıdır. Depremlerle ilgili genel bilgi araması yapılmak isteniyorsa ''deprem'' ya da ''depremler'' sözcükleri yazılarak arama başlatılabilir veya ''deprem dalgaları'' ''deprem şiddeti'', ''tsunami'', ''deprem tehlikesinden korunma'', ''depremlerin önceden tahmini'' vb. kelime grupları daha spesifik aramalar yaptırılabilir. Eğer olumlu bir sonuç alınamazsa, eş anlamlı kelimelerden yararlanarak farklı kelimelerle tekrar arama sürdürülebilir. Eğer depremle ilgili olarak İngilizce web siteleri bulunmak istenirse arama motorundaki arama kutucuğunun içine bu kelimenin İngilizce karşılığı olan ''earthquake'' yazılarak ara-bul komutunun verilmesi yeterli olacaktır. Arama motorları, eğitim-öğretim çalışmalarında sıklıkla başvurulan araçlar haline gelmiştir.


İnternetin Sağladığı İletişim Hizmetleri

İnternet'in sağladığı iletişim hizmetlerinin başlıcaları; E-posta (elektronik posta), haber grupları ve çevrimiçi (online) sohbettir.

E-posta, İnternet üzerinden kişilerin birbirlerine ileti göndermelerine olanak sağlayan bir iletişim türüdür. Günümüzde E-posta ile ses, video, metin, sunu dosyaları da gönderilebilmektedir. Okul ortamında, tüm öğrenci ve öğretmenler için E-posta hesabı oluşturulması ve okulun web adresi üzerinden, okul üyelerinin E-posta hesaplarına ulaşabilmesi olanağının pek çok yararı olacaktır. Öğrenciler, mesai saatleri dışında da öğretmenlerine ulaşarak, ders hakkında öneri ve yardım taleplerini iletebilirler. Benzer olarak, öğretmenler de öğrencilere araştırma konularını, incelemek üzere bir web adresini önerebilir ya da ödev/çalışma soruları iletebilir, ders etkinlikleri ile ilgili çeşitli hatırlatmalarda bulunabilir. Öğrenciler kendilerinden istenen çalışmaları bu yolla gönderebilir, öğretmenler gereken inceleme ve düzeltmeleri metin üzerinde yaparak iletebilir. Öğretmenler, Türkiye'den veya dünyanın çeşitli bölgelerinden meslektaşları ile iletişime geçerek deneyimlerini paylaşabilir, duyurularda bulunabilirler. Okul ortamında çeşitli birimler arasında da benzer iletişim olanaklarından yararlanılması, günlük işleyişi hızlandıracağı gibi önemli ölçüde de kağıt tasarrufu da sağlayacaktır. E-posta, gerek kullanım kolaylığı, gerekse işlevleri nedeniyle internet ortamında en çok kullanılan iletişim türüdür.

Haber (E-posta) Grupları, ilgi alanları ortak olan insanların çeşitli konularda tartışmalar yaptığı, görüş alış verişinde bulunduğu, ilgi alanlarıyla ilgili deneyimlerini ve duyuruları paylaştığı -birbirlerinden bilgi, belge, yayın, doküman talebinde bulunabildikleri- bir iletişim ortamıdır. Bu tür gruplardan öğretim düzeyinin çeşitli kademelerindeki öğrenciler de yararlanabilmekte, ödev ve projeleriyle ilgili olarak görüş, öneri ve kaynakça konusunda yardım talebinde bulunabilmektedirler. ..Ayrıca haber gruplarının diğer bir özelliği de ''dosya servis sağlayıcısı'' olarak çalışmalarıdır. Bu şekilde haber grupları bünyesindeki arşivlerden, programlar ve dosyalar da alınabilmektedir. Bir proje üzerinde çalışan kişiler, projeyi planlamak, izlenecek yolu belirlemek ve kaydettikleri ilerleme hakkında proje grubunu bilgilendirmek için haber gruplarından yararlanabilir. Tartışma grupları olarak da bilinen haber gruplarında, birbirleri ile mesaj alış verişinde bulunmak isteyen kişilerin oluşturduğu e-posta haberleşme kümesine liste denir. Bu gruplardan birisine üye olan kişi iletisini ilgili kümeye gönderdiğinde bu ileti, kümeye üye olan herkese otomatik olarak dağılmaktadır. Bu tür gruplara üye olmak için kişinin bir e-posta hesabının olması ve bazı basit işlemlerin yapılması gerekmektedir. Örneğin Yahoo'nun sunduğu grup hizmetlerinden yararlanan Türk Coğrafya Kurumu'nun E-posta grubuna üye olmak için ''turkcografyakurumu-subscribe@yahoogroups.com'' adresine boş bir ileti gönderdiğinizde Yahoo tarafından bir onay mektubu (confirm) gönderilecektir. Bu mektubu açarak yanıtla (reply) komutu verdikten sonra aynı şekilde, yani hiçbir şey yazmadan, gönder (send) komutu verildiğinde üyelik işlemi tamamlanmış olmaktadır. Bir başka yolla da gruplara üye olunabilir: www.yahoogroups.com adresine giderek üye olmak istenilen e-grubun adresini ya da ismini  ara-bul (search) kısmına yazarak, üye ol ( subscribe) tuşuna tıklanır ve gerekli yerlere ( boşluklara ) istenen bilgiler (E-posta adresi, isim vs.) yazıldığında üyelik işlemi otomatik olarak yapılacaktır.

Eğitim ve Öğretim etkinlikleriyle ilgili olarak yerli ve yabancı pek çok haber grubu bulunmaktadır. Aşağıda, ana sayfa adresleri görülen bu tür gruplara üye olabilmek için ''grupadı-subscribe@yahoogroups.com'' yazarak gönderilmesi yeterlidir. Üye olduğunuz gruplardan çıkmak içinse grupismi-unsubscribe@yahoogroups.com adresine bir ileti yollayarak yukarıdaki basit işlemi aynen tekrarlamak yeterli olacaktır. Üye olmanın yanı sıra bir grup oluşturmak da son derece basittir: Yeni oluşturulacak grup için Yahoogroups'ta yer almayan özgün bir isim belirlenmeli ve oluşturulacak grubun tanıtım sayfasında yer alacak bir metin hazırlanmalıdır. Bundan sonra http://groups.yahoo.com sayfasındaki ''start a new group'' (yeni bir grup oluştur) komutunun tıklanmasından sonra yönergelere göre hareket edilerek yeni grup oluşturma işlemi tamamlanacaktır.
http:// groups.yahoo.com/group/turkcografyakurumu
http:// groups.yahoo.com/group/cografya
http://groups.yahoo.com/group/cografya-teachers/
http://groups.yahoo.com/group/cografya_grubu/
http://groups.yahoo.com/group/soyalbilimler/
http://groups.yahoo.com/group/sosyal-bilgiler/
http://groups.yahoo.com/group/prog_sosyalbilgiler/
http://groups.yahoo.com/group/sosyalbilgilerbdo/
http://groups.yahoo.com/group/geography/ (ing)
http://groups.yahoo.com/group/geography-teaching/ (İng)
http:// groups.yahoo.com/group/bilgisayar_ve_ogretim teknolojileri/
http:// groups.yahoo.com/group/egitim/
http:// groups.yahoo.com/group/egitim_bb/
http:// groups.yahoo.com/group/egitim_teknolojileri/
http:// groups.yahoo.com/group/egitimsiteleri/
http:// groups.yahoo.com/group/cevre-egitimi/
http:// groups.yahoo.com/group/tarihegitimi/
http:// groups.yahoo.com/group/Online-egitim
http:// groups.yahoo.com/group/pedagoji
http:// groups.yahoo.com/groupMITheory (ing. Çoklu Zeka)

SONUÇ ve ÖNERİLER

Türkiye'de bilgi teknolojilerinin eğitimde kullanılmasına ilişkin çalışmalar 1980 lerin ikinci yarısında hız kazanmış, bilgisayarların okullara girmesi konusu da 1988 yılında toplanan Milli Eğitim Şurası'nda tartışılmıştır. Bu konuda oluşturulan genel politikanın amacı eğitimi yeni bilgi teknolojileri ile bütünleştirmek, eğitimin kalitesini artırmak ve bilgi toplumuna giden yolda beklenen hızlı gelişmelerin eğitim temellerini hazırlamak şeklinde özetlenmiştir . Aradan geçen uzunca süre değerlendirildiğinde bilgi teknolojileri alanındaki gelişmelerin hızına ayak uydurabilen çalışmaların gerçekleştirilemediği çok açık biçimde ortadadır. Bazı okullara sağlanan bilgisayar olanakları ve yetersiz hizmet içi eğitim uygulamaları ne yazık ki ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. Bilgi çağı içinde hızla yoluna devam eden toplumlardan geri seviyeye düşmemek için bilgi teknolojilerin gerekleri yerine getirilmeli, bu alanda kalıcı temel politikalar saptanmalıdır. MEB öğretmen ve öğrencilerin sınıf ortamında bilgisayar ve internetten yararlanabilmeleri için bu alanda gerekli çalışmaları organize etmelidir. Yapılması gerekenin sadece İnternet erişimli bilgisayarların tüm okullara konulması olarak ele alınmamalıdır. Öğretmenlerin eğitimi, uygun yazılım programlarının geliştirilmesi ve dağıtılması, coğrafya müfredat programının yeniden ele alınarak bu yeni koşullara uygun olarak yeniden düzenlenmesi gibi çok önemli noktaların birlikte ele alınması gerekli görünmektedir.
Coğrafya derslerinde internetten yararlanabilmek için öğretmenler ve öğrenciler için kılavuz ders kitaplarının hazırlanması büyük yarar sağlayacaktır. Bu uygulama ile kılavuz kitaplar hızla değişen ve gelişen dünyada günceli izlemede zorlanan öğretmenlerimizi günceli izlemeye teşvik etmiş ve içeriğinde yer alacak yönlendirmelerle de araştırmaya sevk edici bir misyon üstlenebilecektir. Benzer olarak öğrenciler için de kılavuz kitaplar geliştirilebilir. Bir ek çalışma kitabı olarak da düşünülebilecek bu kitaplarda daha detaylı bilgiler, ödev veya proje çalışmaları için araştırma konuları İnternet kullanımını teşvik edici bir şekilde yer alabilir. Bu çalışmalar CD-R haline getirilirse interaktif çalışmalarla derse ve araştırmaya olan ilginin daha fazla artırılması da mümkün olabilecektir.

18 Mart 2004 tarihinde MEB EGİTEK (Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü) tarafından yapılan açıklamaya göre, ADSL (*) bağlantısı yapılan okul sayısının Nisan ayında 4.000'e ulaşacağı, yıl sonuna kadar ise 20 bin okula ulaşılmasının planlandığı ifade edilmektedir.
Türkiye genelindeki 60 bin okuldan bilgisayar sahibi olan 42 bin 500 okulun tamamına ise 2005 yılı sonuna kadar internet bağlantısı kurulmasının hedeflendiği belirtilmektedir . Sözü edilen çalışmalarda başarılı olunması durumunda çok önemli bir yol katedilmiş olacaktır. Aslında bu hamle yapılırken konu tek başına düşünülmemeli, entegre bir program içinde sorunun diğer boyutları da birlikte ele alınmalıdır. Coğrafya ders programlarının günümüz koşullarına yönelik olarak yeniden hazırlanacağının umulduğu bu dönemde, MEB ve ona bağlı olan Talim Terbiye Kurulu, EGİTEK ve EARGED vb kurumların eşgüdüm içinde yürüteceği çalışmalarla çok önemli çözümler üretilebilecektir. Yeni hazırlanan programlar eğitim teknolojileri ile bütünleşerek, içeriğinde bilgi teknolojilerinin kullanımını öngören bir yapıda olursa, yıllardır biriken sorunlar rasyonel bir şekilde çözüme kavuşturulmuş olacaktır.

Yrd.Doç.Dr.Vedat Çalışkan
v.caliskan@comu.edu.tr

Bize Yazın Değerlendir E-posta olarak gönder
© Bu site, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. tarafından T.C. yasalarına uygun olarak yayınlanmaktadır.
Sitenin isim ve yayın hakları Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'ye aittir. Sitede yayınlanan yazı, fotoğraf, harita, illüstrasyon ve konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz.